Jaké jsou výhody a nevýhody online kurzů


V dneÅ¡ní dobÄ› je jedním z trendů celoživotní vzdÄ›lávání. Dá se říci, že je dokonce nezbytné, neboÅ¥ jen málokdo z nás pracuje v oboru, který na Å¡kole vystudoval. Otázkou vÅ¡ak je, jak k nÄ›mu budeme pÅ™istupovat. SamozÅ™ejmÄ› je zde možnost pÅ™ihlásit se na klasickou Å¡kolu, avÅ¡ak to stojí Äas a peníze. Proto mnohdy hledáme jinou cestu. A jednou z nich se ukazují být online kurzy.

 

reklama na online kurz

 

V tÄ›ch se máme nauÄit pÅ™edevším základy daného oboru. Jejich výhodou je, že nemusíme nikam jezdit. Jak již název napovídá, vÅ¡e se odehrává pÅ™e internet, a to obvykle pÅ™es nÄ›který z videokonferenÄních programů. S jeho pomocí vám instruktor vysvÄ›tlí vÅ¡e, co je potÅ™eba, a na konci pak mnohdy skládáte zkouÅ¡ky.

 

I ty se dÄ›lají pÅ™es internet. To samozÅ™ejmÄ› může pro mnohé znamenat, že bude snazší podvádÄ›t. Tak tomu vÅ¡ak mnohdy není, neboÅ¥ je Äasto požadováno, abyste pÅ™i nich mÄ›li zapnutou a nezakrytou kameru na poÄítaÄi. JistÄ›, odpovÄ›di můžete schovat mimo dohled kamery, avÅ¡ak pokud se na nÄ› budete Äasto dívat, věřte, že si toho dohlížející vÅ¡imne.

 

certifikát z online kurzu

 

Jakou ale mají tyto kurzy cenu? Než se do nÄ›j pÅ™ihlásíme, mÄ›lo by nás pÅ™edevším zajímat, kolik se toho nauÄíme a zda nám následnÄ› skuteÄnÄ› k nÄ›Äemu bude. A tady má mnoho lidí ponÄ›kud nerealistické pÅ™edstavy, kterých je potÅ™eba se co nejdříve zbavit.

 

V první Å™adÄ› si musíme uvÄ›domit, že v takovémto kurzu se můžeme nauÄit pouze základy. RozhodnÄ› toho nebudeme vÄ›dÄ›t tolik, jako ÄlovÄ›k, který daný obor vystudoval na Å¡kole. A to vÄ›dí i zamÄ›stnavatelé, takže Å¡ance, že jako absolvent získáme práci díky danému kurzu je skuteÄnÄ› jen velmi malá. JistÄ›, může se to podaÅ™it, avÅ¡ak takové případy jsou velmi vzácné, a navíc se i potom budeme muset „uÄit za pochodu“, neboÅ¥ nebudeme znát mnoho nezbytných vÄ›cí.

 

Proto nejsou online kurzy ani zdaleka tak přínosné, jak by se nám mohlo zdát. JistÄ›, mohou nám pomoci, avÅ¡ak nepoÄítejme s tím, že se v nich toho mnoho nauÄíme.