Nemoc člověka vždy změní


Vztahy jsou nÄ›kdy opravdu velice, ale velice vyhrocené, protože každý, i pÅ™estože se snažíme tÅ™eba s druhým ÄlovÄ›kem vycházet, tak ten druhý ÄlovÄ›k to prostÄ› vždycky tÅ™eba i nÄ›jakým způsobem pokazí, protože najednou se zaÄne tÅ™eba chovat jinak, nebo už ho to nebaví s tím ÄlovÄ›kem. Nebo má nÄ›jaké trápení, a to vÅ¡echno se odehrává v naÅ¡ich mezilidských vztazích. Protože opravdu vztahy jsou pro nás velice nároÄné. A hlavnÄ› velice komplikované, a hlavnÄ› nás to velice i ubíjí, protože každý ÄlovÄ›k prostÄ› má svoje nálady, svoje přání, svoje tužby, a prostÄ› každý ÄlovÄ›k vÅ¡echny situace vnímá úplnÄ› jinak, proto je vždycky prostÄ› potÅ™eba najít nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, abychom se prostÄ› chovali víc pozitivnÄ›, než prostÄ› bychom oÄekávali.

Vztahy

ProstÄ›, když nás v životÄ› potká nÄ›jaká nemoc, tak už potom se tÅ™eba nechováme ani hezky. Já ze svojí zkuÅ¡enosti vím, že moje kamarádka mÄ›la prostÄ› nemoc a dostala rakovinu. A straÅ¡nÄ› Å¡karedÄ› se zaÄala ke mnÄ› chovat. Já jsem vůbec nevÄ›dÄ›la, co jí je, a vůbec jsem nevÄ›dÄ›la, co se s ní dÄ›je, ona vždycky ke mnÄ› byla tak milá. Já jsem s ní byla vždycky hroznÄ› spokojená, vždycky jsme se nasmáli, a ona najednou byla úplnÄ› jiná, a já jsem si v duchu říkala, co jsem jí prostÄ› provedla, že se takhle najednou chová, ale potom to tedy zní už vylezlo, a Å™ekla mi to, a já jsem z toho byla úplnÄ› pÅ™ekvapená, a vůbec jsem nevÄ›dÄ›la, jak se k ní mám zachovat, protože bylo to opravdu hrozné.

Žena

Já jsem z toho byla úplnÄ› neÅ¡Å¥astná, to, co se jí dÄ›je, a vůbec jsem nevÄ›dÄ›la, jak jí mám pomoct. Ale samozÅ™ejmÄ›, snažila se, chodila na chemoterapie, a ona rakovinu pÅ™ežila, takže naÅ¡tÄ›stí to dopadlo velice dobÅ™e, a můžu říct, že opravdu potom se ke mnÄ› chovala zase opÄ›t podobnÄ› jako pÅ™edtím. Sice už to nebylo ono, ale prostÄ› bylo to lepší, protože opravdu když ÄlovÄ›k vždycky potká v životÄ› nÄ›co Å¡patného, tak ono se to prostÄ› projeví i v tÄ›ch vztazích, a je to takové nároÄné, proto bychom se opravdu k sobÄ› mÄ›li chovat i v dobÄ› nemoci prostÄ› líp, ale chápu že je to složité.