Perpetuum mobile nefunguje


Když někdo vstupuje do vysoké politiky, má už pochopitelně leccos za sebou. A má tudíž zřejmě i představu, jak by chtěl vládnout, kdyby se mu podařilo nakonec vytoužené mety dosáhnout.

Nevím pak, zda to bylo úmyslem dotyÄného politika, ale když se tak na to podívám, pÅ™ipomíná mi to docela důmyslné perpetuum mobile. Tedy nÄ›co, co se uvede jednou do chodu a pak už by to mÄ›lo fungovat bez nutnosti jakýchkoliv zmÄ›n až do skonání vÄ›ků.

perpetuum mobile

Jak podle mne ono perpetuum mobile v dotyÄném případÄ› mÄ›lo fungovat? V zásadÄ› až neuvěřitelnÄ› prostÄ›.

  1. Lidem se bude rozdávat spousta peněz. A to bez ohledu na to, zda na to takto spravovaný stát má. Protože pokud by na to stát měl, bylo by všechno v pohodě, a pokud ne… Pokud ne, bylo by to vlastně ještě lepší.
  2. V důsledku tohoto poÄínání se zhorší ekonomická situace. HojnÄ› rozhazovaná a tím pádem v obÄ›hu nadbyteÄná mÄ›na bude logicky ztrácet svoji hodnotu. Tedy dojde k růstu cen, k inflaci.
  3. Lid této země bude onou inflací pochopitelně nepříjemně zasažen. Za peníze, které takový lid vydělává nebo má našetřené, už nebude možné si toho tolik koupit. A to některé lidi znervózní, některé poškodí a některé třeba přímo vyděsí a přivede do chudoby.
  4. Takovýmto chudým lidem se pak nabídne finanÄní podpora ze strany státu. Slíbí se jim velké peníze ze státní kasy, a to i tehdy, když na to stát nemá. A je jedno, když na to stát nemá. Protože pak jsou lidé onomu rozdávaÄnému politikovi vdÄ›Äní a budou ho zase volit.
  5. Když ho zvolí, usedne opÄ›t na politickém Olympu a lidem rozdá další peníze. Čímž se to vrátí zase na poÄátek.

hlasování proti

Teoreticky by to mÄ›lo fungovat vÄ›ÄnÄ›. Jako to perpetuum mobile. Protože lidé budou toužit po penÄ›zích, když se jejich situace zhorší, a tím, že se jim doÄasnÄ› pÅ™ilepší, se situace opÄ›t zkomplikuje a bude tak opÄ›t potÅ™eba nÄ›jaký ten Mesiáš.

Ale perpetuum mobile jak známo nikdy nefungovalo. A to ani v tomto případÄ›. Lidé toho, kdo toto rozjel, už v posledních volbách nezvolili. A doufejme, že už ani nezvolí. Protože by se nemÄ›lo sázet na nÄ›co, co prostÄ› už z principu nefunguje. A dříve nebo pozdÄ›ji se to sesype a zůstanou jen oÄi pro pláÄ.