Změny, které nám přináší konsolidační balíček.


Politická situace je u nás mnohdy dost divoká. A to samé platí i u souÄasné vlády Petra Fialy. Tento muž působil jako rektor na MasarykovÄ› UniverzitÄ›. A tam se těšil veliké oblibÄ› a získal si potÅ™ebný respekt a úctu veÅ™ejnosti. Vystudoval humanitní vÄ›dy a politologii. Politologie se stala jeho vášní, a proto se stal jejím profesorem. Od roku 2013 se jeho cesta zaÄala ubírat politickým smÄ›rem. Stal se pÅ™edsedou ObÄanské demokratické strany. A také působil jako nestraník ministr Å¡kolství v NeÄasovÄ› vládÄ›. Nyní tvoří vládní koalici spolu se stranami SPOLU, které jsou tvoÅ™eny ODS, TOP-09 a KDU-ÄŒSL. A jeÅ¡tÄ› se k nim pÅ™idali menší strany jako jsou piráti a STAN. Byl jmenován MiloÅ¡em Zemanem v roce 2017 na zámku v Lánech.

praha

A jeho vláda nám pÅ™inesla mnoho zmÄ›n. A jednou z tÄ›ch nejdůležitÄ›jších je takzvaný konsolidaÄní balíÄek. A týká se nás vÅ¡ech napÅ™Ã­Ä celou naší spoleÄností. Je to hlavnÄ› proto, aby se Fialova vláda pomalu snažila umoÅ™it vysoký státní dluh. A jaké zmÄ›ny tedy ten konsolidaÄní balíÄek pÅ™ináší? Nejvíce se konsolidaÄní balíÄek týká daní. Osobám samostatnÄ› výdÄ›leÄnÄ› Äinným se novÄ› zvýší sociální pojiÅ¡tÄ›ní. A to až z 25 procent na procent ÄtyÅ™icet. Daň z příjmu právnických osob vzroste na jedna dvacet procent. Další výhody, které vzniknou firmám bude možnost vést úÄetnictví v cizí mÄ›nÄ›. A to například v EUR, USD anebo GBP. Také vÅ¡echny zamÄ›stnance Äeká zvýšení nemocenského pojiÅ¡tÄ›ní.

Berlínský parlament

A také se zvýší daň z nemovitosti. A to až o 1,8násobek. A také doÅ¡lo k zavedení dvou sazeb DPH. A zůstane ta základní, která bude na neuvěřitelných 21 procent. A pak ta druhá snížená, která se bude pohybovat na 12 procentech. A zvýšením danÄ› z lihu bude jistÄ› mnoho ÄŒechů naÅ¡tvaných, protože se bude zvyÅ¡ovat až o deset procent. A taky se momentálnÄ› zvyÅ¡uje daň ze vÅ¡ech tabákových výrobků. ZvyÅ¡uje se daň z hazardních her a také se novÄ› zdražila dálniÄní známka. A to až o osm set korun Äeských. A jelikož se to netýká jenom zvyÅ¡ování daní a jistÄ› se to netýká jenom stÅ™ední pracující třídÄ›. A důkazem toho je i například seÅ¡krtání objemů platů ve státní sféře. A také se budou seÅ¡krtávat dotace. A nyní se budou více kontrolovat vyplácení podpory v nezamÄ›stnanosti. A i nÄ›které slevy se hodnÄ› omezí anebo zaniknou vůbec.