Demolici chaty svěřte raději odborníkům

Zdědili jste rekreační nemovitost a chtěli byste ji přestavět na celoroční bydlení? Proč ne, takováto rozhodnutí nejsou výjimečná a výhod tohoto řešení je celá řada, zejména větší kontakt s přírodou, klid, ticho a prostředí podobné lázeňským zónám na západě Čech a samozřejmě čisté ovzduší bez smogu z průmyslových a automobilových zplodin.

Jakmile dojde ke klíčovému rozhodnutí na základě vyhodnocení stavu objektu statikem či stavební firmou, můžete přikročit k přestavbě, ovšem ne vždy vám vyjádření odborníků přináší radost. Jsou případy, kdy se musí dům strhnout a na jeho místě vystavěn nový. Demolice chaty cena je pak položka, co vás bude zajímat jako první.

starý dům před demolicí

Demolice objektů lze provádět svépomocí, zejména pokud se jedná o menší stavby, jako jsou dřevníky, kůlny, garáže apod. Vystačíte na to s ručním nářadím a několika kamarády. Ale v případě velkých domů je vhodné oslovit profesionály s potřebnou technikou. Jaká nebezpečí tu hrozí, pokud se do toho pustíte sami?

Pád z výšky – demolice započatá ve vyšších patrech může skončit propadnutím podlahy nebo pádem z nezajištěné plochy, kde již není žádné zábradlí nebo zdivo. Toto jsou velmi nebezpečné momenty, v nichž riskují amatéři, kteří svým počínáním mohou připomínat animovaný seriál „Pat a Mat“. Pády z výšky mohou končit i smrtelným úrazem.

demolice objektu

Zřícení stavby – zřícení zdiva, které vídáme například při odstřelech, je v tamním případě pečlivě připraveno, naplánováno a také provedeno, ovšem u amatérských výkonů může dojít ke zřícení stavby neočekávaně, a může to někoho zavalit. Není to legrace, zvláště u komplikovaných staveb, kde jsou shnilé střešní trámy, propadlá střešní krytina a skleněné výplně oken.

Úraz elektrickým proudem – amatéři mohou zapomenout vypnout hlavní jistič a demolovat dům pod proudem. Stačí pak opravdu málo, a na stavbě bude jeden nebo i několik nebožtíků. Kontakt s elektrickým vedením se musí zabezpečit jako jedna z prvních věcí, stejně jako plynová a vodovodní potrubí.