Naše záliby


No máte své koníÄky a další záliby? TÅ™eba takové záliby, které dÄ›láte úplnÄ› každý den a jste s nimi maximálnÄ› spokojeni? Pokud ano, tak já vám doporuÄuji, abyste si tÅ™eba sehnali takovou spoleÄnost lidí anebo takovou komunitu, kde vám bude nejlépe. A právÄ› v takové komunitÄ› lidí, kde jsou podobné hobby a stejné zájmy. Tak tam vždycky ÄlovÄ›ku bude nejlépe, protože například já se hodnÄ› zajímám o kynologii. HodnÄ› mÄ› baví se starat o psy a doma mám celkem pÄ›t psů. Mám dvě různá plemena, mám Äivavy a nÄ›mecké ovÄáky. Jsou to opravdu moje dvě nejoblíbenÄ›jší plemena a vlastnÄ› chov psů je moje hobby. Je to moje hobby, je to moje záliba a je to můj koníÄek.

Čivavy chovám dlouho.

Opravdu si už nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba nemohla chovat psy, kdybych tÅ™eba byla opravdu taková neschopná, tÅ™eba zdravotnÄ› neschopná, že bych nemohla vůbec chovat psy anebo se o psy starat. VážnÄ› by mÄ› to vadilo a byla bych z toho velice mrzutá. A také neÅ¡Å¥astná. Proto jsem ráda, že existují takové spolky, kde ÄlovÄ›k takhle si může nechat poradit. Když si tÅ™eba nebude vÄ›dÄ›t s nÄ›Äím rady. Myslím si, že tohle je opravdu prima. ÄŒlovÄ›k by si toho mÄ›l vážit, protože ÄlovÄ›k nikdy neví, kdy bude potÅ™ebovat nÄ›jakou pomoc a podobnÄ›.

Mám nová Å¡těňátka Äivav.

Já například znám takové lidi, kteří mají tÅ™eba stejné nebo podobné zajímavé zájmy a takové hobby, jako mám já, proto jsem vážnÄ› ráda, že u nás v okolí je taky jedna paní, která chovala zase nÄ›mecké ovÄáky a kousek od Brna je zase paní, co má hobby v tom, že chová Äivavy. Takže jsme spolu téměř dennodennÄ› v kontaktu a kontaktujeme se pÅ™es sociální sítÄ›. Myslím si, že takových lidí je hodnÄ›, kteří si vždycky najdou stejnou zálibu a stejné hobby. Kdy si potom o tom povídají anebo si také pÅ™edávají různé vÄ›ci a další zkuÅ¡enosti, které mají. Jaké hobby máte vy? Máte také komunitu lidí se stejnými zájmy, anebo jste sami?