Nechte si propočítat, zda je pro vás výhodná fotovoltaika


Fotovoltaická elektrárna, to nejsou jen panely na střeše, odkud vede kabel přímo do zásuvky, kam si zapojíte chladničku a pračku, takto zjednodušený model si možná někteří z vás představují, ale ve skutečnosti jde o velmi složitý komplex několika částí elektrického zařízení, které by měl zapojovat a uvádět do provozu pouze odborník. Součástí těchto systémů jsou i baterie pro fotovoltaické elektrárny https://www.joyce-energie.cz/fotovoltaika-rodinny-dum/.

fotovoltaika na střeše

Zaměříme-li se například na ostrovní systém, což je elektrárna naprosto nezávislá na rozvodné síti, a která zásobuje elektřinou objekt třeba na samotě mimo civilizaci, měli bychom se v první řadě soustředit na výpočet, který zobrazí, do jaké míry se instalace fotovoltaiky vyplatí v časovém horizontu její životnosti. Jak jistě uznáte, kdyby šlo o „prodělečný podnik“, nemělo by význam to ani zkoušet, ale toto platilo spíše v době před několika desítkami let, kdy byla fotovoltaika příliš drahá, a šlo spíše o několik pilotních projektů, aby se zařízení odzkoušelo v praxi. Jedním z prvních byla fotovoltaika na budově městského úřadu na Božím Daru v Krušných horách.

fotovoltaické panely

Propočet výhodnosti fotovoltaiky by měl zahrnovat některé základní faktory:

Pořizovací cenu – kolik vás to bude celkem stát, včetně práce (montáže, zapojení a uvedení do provozu)

Dotace ano či ne – ostrovní systémy nemají nárok na státní dotaci, to se týká pouze zařízení zapojených do rozvodné elektrické sítě.

Životnost zařízení a návratnost investic – toto je jeden z nejdůležitějších bodů. Musíte vědět, za jak dlouho se vám investice vrátí v podobě úspor za dodávku elektřiny, v součinnosti s životností jednotlivých komponentů fotovoltaiky. Kupříkladu panely vám mohou sloužit až 40 let, ale střídač pouze cca 10 let a otázkou je, jaká je životnost akumulátorů (kolik nabíjecích cyklů).

Spotřeba elektřiny – kolik budete vyrábět, respektive spotřebovávat elektřiny, aby se vám to promítlo do fakturace za odběr energie. Podotýkáme, že spotřeba elektrické energie musí být taková, aby mělo vůbec význam fotovoltaiku instalovat.