Krycí jména


Tato hra je urÄena vÅ¡em, kteří rádi pracují se svou fantazií. A proto se i rádi vžijí do rolí dvou Å¡pionů, kteří se vydali na tajnou misi. Komunikovat mohou jenom v zakódovaných zprávách a snaží se o jediné. Aby je nevystopovali nájemní zabijáci. A to vÅ¡echno je potÅ™eba splnit v urÄeném Äase Tuto hru mohou hrát jak dva hráÄi, tak jich může být až osm. PÅ™i stolní variantÄ› sedí obÄ› družstva proti sobÄ›. Zamícháním dvaceti pÄ›ti karet se slovy hra zaÄíná. RozmístÄ›ní do mřížky po pÄ›ti náhodných výrazech, ke kterým patří i karty agentů a nájemného vraha, musí být v místÄ›, kde hráÄi dosáhnou. DevÄ›t žetonů se položí vedle nich. A tím je vytvoÅ™en bank.

Hra u stolu

Každé kolo této hry se, kromÄ› setkání s nájemným vrahem, sestává, z jedné nápovÄ›dy, doplnÄ›né alespoň jedním tipem. Ten může být nesprávný a tím, že je oznaÄen žetonem z banku, je kolo ukonÄeno. PÅ™i správné nápovÄ›dÄ› je možné se rozhodnout, že už se nebude dále hádat a žeton se otoÄí složkou nahoru a položí na stůl. Tím, že je každý tah zakonÄen žetonem Äasu, jejich poÄet vždy ukazuje kolik kol je jeÅ¡tÄ› tÅ™eba odehrát. V ideálním případÄ› uhádne spoluhrÃ¡Ä vÅ¡echna napovÄ›zena slova a hru ukonÄí. Ale obÄas se stane, obzvláštÄ› v případÄ›, že zaÄne hrát naslepo, narazí na nechtÄ›ného nájemného vraha. Proto je jistÄ›jší pÅ™estat hádat dříve, než k tomu dojde.

Hra na displeji

NápovÄ›da je v této hÅ™e stavebním kamenem. Pokud je kvalitní, je vyhráno. Zakázané jsou vÅ¡echny nápovÄ›dy, které poruÅ¡ují pravidla této hry. Proto se musí podřídit pÅ™esnému významu slov a rozhodnÄ› nemůže být víceslovná. Číslice v kombinaci s písmenem jsou dovoleny. Rovněž se nemůže používat nápovÄ›da se shodným slovem na hracích kartách. Povolená jsou sice i cizí slova. Ale jenom ta, která se používají v běžné komunikaci. Použít lze i vlastní jména. PÅ™i více hráÄích záleží na domluvÄ›. Možná je varianta, že se v nápovÄ›dÄ› střídají. Ale je možné, že bude napovídat jeden hrÃ¡Ä více kol po sobÄ›. A po urÄitém Äase bude nahrazen.