Není směska jako směska


Jak se ví, žili v naÅ¡em pohraniÄí původnÄ› nÄ›meÄtí a ÄeÅ¡tí obyvatelé v míru a harmonii. MÄ›li tu stejné těžké životní podmínky, sdíleli stejný osud, a tak tu koexistovali a nejednou se jejich rodiny i navzájem mísily. Bylo to takové, protože to bylo běžné. Pak vÅ¡ak zasáhl krutý osud v podobÄ› nacistů a vÅ¡e se zmÄ›nilo. Nejdříve to tu odskákali ÄŒeÅ¡i, pak NÄ›mci a nakonec vlastnÄ› vÅ¡ichni. Protože to tu nejprve zabrali NÄ›mci a naÅ¡inci se museli pakovat nÄ›kam jinam do protektorátu, pak byli NÄ›mci takÅ™ka bez výjimek a bez skrupulí odsunuti, a nakonec se tady ve vylidnÄ›ném prostoru seÅ¡la Äasto i hodnÄ› prapodivná spoleÄnost. A pokaždé to byl ukázkový příklad toho, kam vede lidská zvůle.

protestující lidé

Nejinak tomu bylo i v místech, kde jsem žil, respektive v místÄ›, kde mám dodnes chatu. I tady to bylo až do války prakticky nÄ›mecké. NÄ›mci tu radostnÄ› uvítali Hitlerův nástup k moci, aby pak hoÅ™ce litovali, když konÄili na ruské frontÄ›, a ti, kdo pÅ™ežili, museli až na jednu jedinou výjimku na odsun. A i ten neodsunutý tu paradoxnÄ› prožil i éru socialismu jako rakouský státní přísluÅ¡ník.

A kdo tu skonÄil místo poÄetné nÄ›mecké komunity? Nejprve dost pochybná smÄ›s takzvaných zlatokopů a kriminálníků z vnitrozemí a po osmaÅ¡edesátém roce pak koneÄnÄ› i inteligence, kterou už nechtÄ›li jinde než na zapomenuté periferii tolerovat.

lidé v dešti

Na vesnici, kde mám chatu, srovnali soudruzi v pováleÄném období se zemí skoro vÅ¡echny nÄ›mecké statky. Aby se zapomnÄ›lo, že tu kdy nÄ›jací NÄ›mci byli. A zůstal tu jen jeden Äeský pár plus jeden pár tÄ›ch netolerovaných v Praze, jimž bylo milostivÄ› dovoleno jít sem pracovat ke kravám.

Dlouho trvalo, než se v této vesnici zase zaÄali objevovat lidé. Nejprve za trest, pak noví zlatokopové, kteří si tu kupovali objekty, aby je zase záhy pÅ™eprodali a utekli. A teprve v posledních letech se tu obyvatelstvo ustálilo. A mnohé se svým způsobem vrátilo do pÅ™edváleÄných let. Jen v pestÅ™ejším vydání. Z jedné strany tu dnes zní ÄeÅ¡tina, z druhé nÄ›mÄina, ze tÅ™etí holandÅ¡tina. A pozvolna tu vzniká z různých lidí nÄ›co jako spoluobÄané. A doufejme, že se zase neobjeví nÄ›jaký ten Hitler.