Mohou být e-sporty výdělečné?


V dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™edevším mladí lidé pÅ™emýšlí o tom, jak co nejlépe vydÄ›lat peníze. VÄ›tÅ¡ina z nich nechce otroÄit za minimální mzdu nÄ›kde ve výrobÄ›, a tak hledají jiné způsoby. A jedním z tÄ›ch, které se v posledních letech dostávají do popÅ™edí zájmu, jsou i nejrůznÄ›jší e-sporty.

 

e-sportovec s ovladaÄem

 

V podstatÄ› se jedná o utkání podobnÄ› jako v klasickém sportu, pouze tentokrát ve videohrách. TÄ›chto turnajů se úÄastní mnoho hráÄů s vidinou, že se díky tomu z nich stanou boháÄi. A je pravdou, že nÄ›kolika málo z nich se to podaÅ™ilo. Jsou to ovÅ¡em jen velmi řídké případy, a to hned z nÄ›kolika důvodů.

 

Tím prvním je to, že Äástky za výhry nejsou tak velké, pokud se nejedná o turnaj vyšší úrovnÄ›, kterých se zase tolik nepořádá. Proto je potÅ™eba, aby jich hrÃ¡Ä absolvoval pomÄ›rnÄ› hodnÄ›. OvÅ¡em zde nestaÄí jen absolvovat, je potÅ™eba se také velmi dobÅ™e umístit, a to se ne vždy podaří. ZvláštÄ› když uvážíme, kolik hráÄů se na jednom turnaji sejde.

 

ovladaÄ konzole

 

Do toho je navíc potÅ™eba zapoÄítat i cestovní výdaje, neboÅ¥ s výjimkou velmi výjimeÄných případů budete muset jet na místo konání turnaje na vlastní náklady, a také se ubytovat. A že to není v dneÅ¡ní dobÄ› zrovna levné, asi není potÅ™eba říkat.

 

Dále je zde fakt, že e-sporty nejsou zatím až tak populární mezi běžnou veÅ™ejností. To znamená podstatnÄ› ménÄ› sponzorů a tedy i nižší Äástky, které si mohou vítÄ›zové odnést. JistÄ›, například na mistrovství svÄ›ta se hraje již o pÄ›kné peníze, avÅ¡ak na regionálních turnajích takové sumy rozhodnÄ› nepotkáte.

 

To vÅ¡e v podstatÄ› znamená, že ÄlovÄ›k má jen velmi malou Å¡anci stát se profesionálním e-sportovcem, a to i pÅ™i vynaložení veÅ¡kerého úsilí. V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů půjde jen o hobby, které je rozhodnÄ› ztrátové. A s tím je nutné poÄítat. Pokud jste vÅ¡ak do toho ochotni i s tímto rizikem jít, pak vám nic nemusí bránit. Koneckonců, vÄ›tÅ¡ina hráÄů se shodne na tom, že se jedná o nezapomenutelnou zkuÅ¡enost.