Pro odpočinek a obnovu sil


Wellness pobyty mají název ukrytý ve slovÄ›, jež má svůj původ v angliÄtinÄ›. Náš mateÅ™ský jazyk nemá jednoslovný pÅ™eklad ale vhodným opisem, dojdeme k podstatÄ› této péÄe tak jako tak. Podstatou je docílit v životÄ› harmonie. Harmonie mezi fyzickými a duÅ¡evními silami. TÄ›lo i mysl by mÄ›ly být v rovnováze. A tak je tu nabídka moderního způsobu relaxování, jenž díky různým terapiím a procedurám směřuje velmi rychle k jedinému cíli. K obnovÄ› fyzické a duÅ¡evní pohody. Takový intenzivní odpoÄinek s péÄí profesionálů se rozhodnÄ› na celkové regeneraci organizmu pozitivnÄ› projeví.

Zdravý životní styl

Jen málokdo může říci, že žije zdravÄ›. Zdravý životní styl má jen málo spoleÄného s moderním stylem života, kterým žije vÄ›tÅ¡ina z nás. PříliÅ¡ mnoho práce a povinností, příliÅ¡ mnoho spÄ›chu a stresu. Málo pohody, málo radosti a jeÅ¡tÄ› ménÄ› odpoÄinku. Kdo nemá Äas na sebe, kdo se nevÄ›nuje žádným koníÄkům a za odpoÄinek považuje Äas strávený u televize, ten má nakroÄeno k velkým potížím. Proto je nutné alespoň obÄas zpomalit tempo a najít si chvilku na pořádné „dobití baterek“. TÅ™eba takové, jaké mají v popisu práce nejrůznÄ›jší wellness pobyty.