Ať každý sportuje


Já si myslím, že sport je tady od toho, aby lidé se také uÄili sportovat nebo aby také si odpoÄinuli. Věřte nebo ne, ale také dokonce pÅ™i sportu a nÄ›jaké sportovní aktivitÄ› si lidé mohou odpoÄinout, a to nejenom fyzicky, ale také psychicky. Ano, protože pÅ™i sportu je ÄlovÄ›k Å¡Å¥astnÄ›jší. A vlastnÄ› pÅ™i sportování nebo nÄ›jaké vÄ›tší fyzické zátěži ÄlovÄ›k nemůže myslet na vÅ¡echno okolo a spíše se soustÅ™edí na to, aby vydržel. A já sport mám ráda, a proto také sportuji pravidelnÄ› dvakrát týdnÄ›. To chodíme s kamarádkou bÄ›hat. Sice jenom takhle kolem rybníku a pro naÅ¡i zábavu, nebÄ›háme žádné maratony anebo také sprinty.

ObÄas bÄ›hám i sama.

Tohle by nás nebavilo, my jednoduÅ¡e s kamarádkou bÄ›háme, tak abychom si také u toho dokázaly povídat. Mnoho lidí na to tÅ™eba říká, že to potom není dobÅ™e a že mi takhle tÅ™eba bÄ›háme hodinu nebo hodinu a půl. A myslím si, že tohle je zdravé, protože když se ÄlovÄ›k bude pÅ™etěžovat pÅ™i sportu, tak to potom není samozÅ™ejmÄ› už vůbec zdravé. RadÄ›ji budu bÄ›hat takhle málo a budu si u toho povídat, než abych jenom sedÄ›la doma a cpala se tÅ™eba nÄ›jakým cukrovím anebo jenom koukala na televizi. Je opravdu mnoho lidí, kteří dávají pÅ™ednost tÅ™eba také dokonce pasivnímu sportu. Pasivní sport je takový, že lidé jenom právÄ› sedí u televize a sledují tÅ™eba sport v televizi.

Golf je docela zábava.

Já se sice také moc ráda, podívám na sport v televizi, a to hlavnÄ› na tenis anebo na golf. Ale Å™ekla jsem si, že nejlepší bude, když budu také sportovat doopravdy v reálu. MÄ› to moc baví, také mám dvě dÄ›ti a své dvě dÄ›ti také vedou k tomu, aby také sportovaly, protože já ze svých dÄ›tí nechci mít lenochy, kteří potom budou obézní a v dospÄ›losti mi budou vyÄítat, že jsem je nedonutila sportovat. Tohle se stává vždycky, že potom obézní dítÄ›, když vyroste, tak to vyÄítá svým rodiÄům, že ho nekrotily v jídle anebo nenutili sportovat.