V sympatickém cenovém balíčku je pro Vás dostupná síla exotiky

Posted on 27. 1. 2023

PÅ™emýšlíte o vhodném dárku pro VaÅ¡eho partnera, pro kolegu z práce nebo pro kohokoliv dalšího? Thajskými masážemi v Karlových Varech nemůžete vůbec nic zkazit. Objednávkou dárkového balíÄku wellness relaxaÄních terapeutických praktik potěšíte ženy i muže vÅ¡ech vÄ›kových kategorií. A hledáte-li Vy sami netradiÄní zážitky, které si budete dlouho pro navození příjemné atmosféry a blahodárného úÄinku na VaÅ¡e zdraví pamatovat, rezervujte si Äas profesionálů na adrese zavedeného relaxaÄního studia pro svou vlastní potÅ™ebu. Těší se na Vás tým relaxaÄního stÅ™ediska vRead More

Ti nahoře jsou pakáž

Posted on 21. 1. 2023

Mám Facebook. Nezaložil jsem si ho, ale založili mi ho příbuzní a já ho tedy ze slušnosti používám. I když je pravda, že tu příliš mnoho spřízněných duší nenalézám. Většinou bych tento označil zřejmě za jakousi virtuální vrbu, do které si našinci vylévají svůj vztek a frustraci ze své malosti. Od posledních voleb se to tu jenom hemží těmi, kdo proklínají současnou pětikoalici, respektive nového prezidenta. A nemusím vám asi moc vyprávět o tom, proč je tomu tak, co jeRead More

Zdraví a lepší život

Posted on 30. 12. 2022

Abych se přiznala, tak já patřím k těm lidem, kteří o své zdraví dbají opravdu hodně. Kdybych třeba nebyla taková, jaká jsem dnes, tak možná bych byla nemocná, protože mnoho lidí také ve velkém hodí někam na diskotéky, kde je opravdu moc zakouřeno. I když vím, že v poslední době a v posledních letech se vlastně nesmí vůbec kouřit na diskotékách a v dalších uzavřených prostorách. Jenomže když jsou lidé na diskotéce a jsou opilí, tak už kouří úplně všude.Read More

Prima dovolená

Posted on 28. 12. 2022

Musím uznat, že opravdu hodně lidí má rádo dovolenou anebo také cestování. Abych se přiznala, tak dovolená je pro mě opravdu srdcová záležitost. Já osobně bych bez dovolené nemohla být a také bych potom nemohla pracovat. Mnoho lidí si právě kvůli tomu myslí, že jsem rozmazlená a že potřebuji mít jenom dovolenou a tak podobně. Jenomže tohle vůbec není pravda. Je přeci opravdu naprosto dokázané, že lidé, kteří jsou unaveni, tak potom také nepodávají v zaměstnání tak velké výkony, jakoRead More

Mohou být e-sporty výdělečné?

Posted on 28. 12. 2022

V dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™edevším mladí lidé pÅ™emýšlí o tom, jak co nejlépe vydÄ›lat peníze. VÄ›tÅ¡ina z nich nechce otroÄit za minimální mzdu nÄ›kde ve výrobÄ›, a tak hledají jiné způsoby. A jedním z tÄ›ch, které se v posledních letech dostávají do popÅ™edí zájmu, jsou i nejrůznÄ›jší e-sporty.     V podstatÄ› se jedná o utkání podobnÄ› jako v klasickém sportu, pouze tentokrát ve videohrách. TÄ›chto turnajů se úÄastní mnoho hráÄů s vidinou, že se díky tomu z nich stanou boháÄi. A je pravdou, že nÄ›kolika málo z nich seRead More

Není směska jako směska

Posted on 27. 12. 2022

Jak se ví, žili v naÅ¡em pohraniÄí původnÄ› nÄ›meÄtí a ÄeÅ¡tí obyvatelé v míru a harmonii. MÄ›li tu stejné těžké životní podmínky, sdíleli stejný osud, a tak tu koexistovali a nejednou se jejich rodiny i navzájem mísily. Bylo to takové, protože to bylo běžné. Pak vÅ¡ak zasáhl krutý osud v podobÄ› nacistů a vÅ¡e se zmÄ›nilo. Nejdříve to tu odskákali ÄŒeÅ¡i, pak NÄ›mci a nakonec vlastnÄ› vÅ¡ichni. Protože to tu nejprve zabrali NÄ›mci a naÅ¡inci se museli pakovat nÄ›kam jinam do protektorátu, pakRead More

Pozapomínáme historii

Posted on 22. 12. 2022

Letošní jednadvacátý srpen byl už zakulaceným pětapadesátým výročím jedné z největších tragédií, jaké kdy postihly náš národ. A jak už tomu tak bývá, politici ze setrvačnosti toto výročí využili ke svému zviditelnění se, zatímco prostému lidu už to bylo často fuk. Protože je to přece už tak dávno, že to mnoho našinců nezažilo, a na rozdíl od dob socialismu už se toto datum smí připomínat bez rizika perzekuce, a tudíž to nepřitahuje jako pověstné zakázané ovoce. A kdyby hledal někdo přemýšlivýRead More

Kvalitní barvy do tiskárny dostanete u nás

Posted on 22. 12. 2022

Jste majitele firmy a potÅ™ebujete ke svému fungování kvalitní tiskárnu a vÅ¡echno k tisku potÅ™ebné? Hledáte firmu, která je v tomto oboru profesionálem a dostanete od ní vysoce kvalitní cartridge? Pokud ano, obraÅ¥te se na naÅ¡i spoleÄnost, vÅ¡echny tyto požadavky totiž splňujeme. Jmenujeme se Dotované Tonery a u nás si na sto procent vyberete pÅ™esnÄ› to, co chcete. V naší nabídce najde i ten nejnároÄnÄ›jší zákazník pÅ™esnÄ› to, co chcete a právÄ› proto se naÅ¡e firma stala velmi oblíbeným partneremRead More

Nevíte, kam vyrazit na dovolenou s dětmi, ať už letní nebo zimní?

Posted on 17. 11. 2022

Nevíte, kam vyrazit na dovolenou s dÄ›tmi, aÅ¥ už letní nebo zimní? Dovolená s dÄ›tmi se dá trávit téměř vÅ¡ude. Ale Vy byste chtÄ›li letoÅ¡ní rok vymyslet pro dÄ›ti zábavnou a dobrodružnou dovolenou, kterou si užijete Vy i VaÅ¡e dÄ›ti? PÅ™emýšleli jste již o tom, že byste s nimi vyrazili do sousedního Slovenska? Je zde rovněž mnoho míst, kde se dají prožít bájeÄná dobrodružství, aÅ¥ už ve vodÄ›, na kole nebo tÅ™eba ve snÄ›hu. Vyrazte na letní nebo i zimníRead More

Perpetuum mobile nefunguje

Posted on 27. 10. 2022

Když nÄ›kdo vstupuje do vysoké politiky, má už pochopitelnÄ› leccos za sebou. A má tudíž zÅ™ejmÄ› i pÅ™edstavu, jak by chtÄ›l vládnout, kdyby se mu podaÅ™ilo nakonec vytoužené mety dosáhnout. Nevím pak, zda to bylo úmyslem dotyÄného politika, ale když se tak na to podívám, pÅ™ipomíná mi to docela důmyslné perpetuum mobile. Tedy nÄ›co, co se uvede jednou do chodu a pak už by to mÄ›lo fungovat bez nutnosti jakýchkoliv zmÄ›n až do skonání vÄ›ků. Jak podle mne ono perpetuumRead More